Uithoflijn

Ontwerp

driehoek

Naar ontwerp

Bekijk hier hoe het is ontstaan, wat de uitdaging was en wat er mee is opgelost.

Wie heeft het gemaakt?

Het vervoersvraagstuk in dit project in Utrecht concentreert zich op de grote aantallen studenten die dagelijks in de spitsuren reizen op een tracé dat voor een belangrijk deel door dichte bebouwing loopt. Het gaat hier om de verbinding tussen het Centraal Station en de universiteitswijk de Uithof. De inzet van Light Rail (tram) zorgt voor kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer, met een hoge vervoerscapaciteit en een geringe impact op de luchtkwaliteit.Ontwerp

Verwissel naar ontwerp

Uithoflijn

Functie

driehoek

Naar functie

Door op de knop te drukken kunt u wisselen van functie naar ontwerp.
kruisje

Wat was het probleem?

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Het maken van het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) van de tramverbinding, inclusief spoor, bovenleiding; tractievoeding, kunstwerken etc. middels functioneel integraal systeemontwerp. Dit ontwerp wordt gerealiseerd in nauw overleg met de regionale vervoerders en betrokken stakeholders;
 • Advisering en management op het gebied van conditionering en omgeving (vergunningen, kavels en leidingen, milieu, geluid, elektromagnetische beïnvloeding (EMC), trillingen;
 • Advisering en ontwerp van 750V tractievoeding;
 • Advisering in bestuursplanprocedures;
 • Het opstellen van kostenramingen;
 • Opstellen en uitvoeren van risicomanagement;
 • Opstellen en uitvoeren van Safetymanagement;
 • Overleg voeren met betrokken stakeholders als de Gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU), Universiteit Utrecht en bewoners.
 • In samenwerking met opdrachtgever opstellen van contractdocumenten
 • Het toetsen van aannemersdocumenten / ontwerp
 • Het begeleiden van de uitvoering
 • Wegontwerp van alle kruisende wegen

 

Samenwerking

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht BV (ITC-Utrecht)
Functie

Verwissel naar functie