Uitbreiding Sluis Eefde

Ontwerp

driehoek

Naar ontwerp

Bekijk hier hoe het is ontstaan, wat de uitdaging was en wat er mee is opgelost.

Wie heeft het gemaakt?

L2T, een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolters&dros, is verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. Tijdens de tenderfase heeft Tauw als adviseur van de aannemerscombinatie bijgedragen aan risico- & kansendossiers op gebied van omgevingsmanagement en hinder (vaar)weggebruikers. Ook voor het tenderontwerp van de waterveiligheid van de primaire IJsselwaterkering, de damwanden en alle vergunningen heeft Tauw L2T mogen adviseren.


Hoe ziet het eruit?

Inmiddels zijn Mobilis en Tauw gestart met het definitieve ontwerp. Naar verwachting begint L2T eind 2017 met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouwfase. De daadwerkelijke bouw van de tweede kolk staat gepland voor 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.


Ontwerp

Verwissel naar ontwerp

Uitbreiding Sluis Eefde

Functie

driehoek

Naar functie

Door op de knop te drukken kunt u wisselen van functie naar ontwerp.
kruisje

De vraag?

Rijkswaterstaat heeft eind 2016, in het kader van capaciteitsuitbreiding, de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) opdracht gegeven een tweede sluis bij Eefde te bouwen. Deze krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur, die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is. De segmentdeur wordt omhoog gedraaid wanneer de sluis sluit.Was is het vernuft?

Dit knappe staaltje waterbouwkunde werkt ook bij een plotseling zeer hoge waterstroom/-druk, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Als een schip vanuit het Twentekanaal de sluis invaart en de twee puntdeuren aan de IJsselzijde kapot vaart, loopt het Twentekanaal leeg in de IJssel. De segmentdeur kan op dat moment tegen de waterstroom in toch gesloten worden.

Functie

Verwissel naar functie