Rijksmuseum

Ontwerp

driehoek

Naar ontwerp

Bekijk hier hoe het is ontstaan, wat de uitdaging was en wat er mee is opgelost.

Wie heeft het gemaakt?

Na een verbouwing van meer dan tien jaar is sinds 2013 het Rijksmuseum weer open voor het publiek. Tijdens deze ingrijpende verbouwing is alle techniek vernieuwd en is er een volledig nieuwe entree gemaakt in de voormalige patio’s.


Hoe ziet het eruit?

Het gebouw is tijdens deze renovatie geschikt gemaakt voor veel grotere bezoekersaantallen, het binnenklimaat is verbeterd zodat het voldoet aan de museumstandaarden en de brandveiligheid is voor zowel de mensen als voor de waardevolle kunstcollectie verbeterd.


Ontwerp

Verwissel naar ontwerp

Rijksmuseum

Functie

driehoek

Naar functie

Door op de knop te drukken kunt u wisselen van functie naar ontwerp.
kruisje

Wat was het probleem?

Bouwfysische isolatie van gevels Om reden van exploitatie en om de museumcondities bij de gevels te garanderen, zijn de thermisch zwakke delen van de buitengevels nageïsoleerd. Conventionele methoden waren niet mogelijk, omdat het vochtgedrag in de monumentale gevel niet verstoord mocht worden. Men was namelijk bang voor vorstschade in de gevels. Na experimenteel onderzoek en simulaties is gekozen voor een dampopen isolatiesysteem bestaande uit calciumsilicaat dat vocht in het materiaal buffert in de winterperiode en wat weer naar binnen toe droogt in de zomerperiode.


De vraag?

Brandveiligheid van mensen en kunst De brandveiligheid is fundamenteel onderzocht door eerst het brandveiligheidsniveau van verschillende musea in Europa in beeld te brengen. Op grond hiervan is besloten om niet alleen het publiek, maar ook de collectie en het monumentale gebouw te beschermen tegen de gevolgen van een brand. Zo zijn de risicovolle functies, zoals het restaurant, winkel en garderobe buiten de compartimenten waar de kunst wordt geëxposeerd gehouden en ondergebracht in de atria. Daarbij zijn de functies met extra risico ook van een sprinklerinstallatie voorzien.


Wat was de uitdaging?

Om rookverspreiding vanuit die functies naar de galerijen tegen te gaan is in die zalen een overdruk gecreëerd en worden overstortvoorzieningen bij brand automatisch gesloten. Ook zijn de atria voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie: middels rookventilatieramen in de glazen dakkappen. Daarbij wordt het ene atrium gebruikt voor de toevoer van verse lucht en het andere atrium voor de afvoer van rook. Voor brandslanghaspelkasten is een speciaal ontwerp gemaakt, zodat deze nauwelijks opvallen in het interieur.


Was is het vernuft?

Verbetering ruimte-akoestiek De verstaanbaarheid in de voorhal van het museum was in het verleden erg slecht. Bij de renovatie is de voorhal teruggebracht in de oorspronkelijke staat en is de historische wandbespanning teruggebracht. Dit is gedaan om achter de bespanning inkassingen in het metselwerk te maken en deze te vullen met minerale wol. Hierdoor draagt de wandbespanning bij aan akoestische absorptie en galmreductie. Een opvallende akoestische oplossing is de zogeheten ‘chandelier’. Deze grote kroonluchter die in de entreehal onder de glaskap hangt, verzorgt samen met wandpanelen de akoestische absorptie van deze monumentale ruimte.

Functie

Verwissel naar functie