Fietsverbinding Vlietpolderplein

Ontwerp

driehoek

Naar ontwerp

Bekijk hier hoe het is ontstaan, wat de uitdaging was en wat er mee is opgelost.

Wie heeft het gemaakt?

In een eerder stadium heeft Iv-Water, in opdracht van Waterschap Aa en Maas, een variantenstudie uitgevoerd voor de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Aarle-Rixtel. Doelstelling hiervan was het selecteren van oplossingsrichtingen om, bij een geprognosticeerde toename van de vuilbelasting, aan strengere lozingseisen te kunnen voldoen. Uit de variantenstudie bleek dat de innovatieve fijnzeeftechnologie hieraan een effectieve en kostenefficiënte invulling kan geven. Op advies van Iv-Water is een pilotonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek heeft het waterschap besloten om een full-scale installatie te realiseren.


Hoe ziet het eruit?

Om de beoogde fijnzeefinstallatie te ontwerpen en om deze in de bestaande waterlijn van de rwzi te kunnen integreren, heeft het waterschap gebruik gemaakt van de adviesdiensten van Iv-Water. Iv-Water heeft het ontwerp gemaakt en het bestek opgesteld als ook de aanbesteding (op basis van EMVI) begeleid. Tijdens de ontwerp- en bestekfase heeft Iv-Water ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning opgesteld en de vergunningenprocedure begeleid. Om de realisatie van deze nieuwe installatie te versnellen, heeft Iv-Water in de aanbestedingsfase ook het uitvoeringsontwerp voor de civiele installatie gemaakt.


Ontwerp

Verwissel naar ontwerp

Fietsverbinding Vlietpolderplein

Functie

driehoek

Naar functie

Door op de knop te drukken kunt u wisselen van functie naar ontwerp.
kruisje

Wat was het probleem?

Iv-Water. Iv-Water heeft het ontwerp gemaakt en het bestek opgesteld als ook de aanbesteding (op basis van EMVI) begeleid. Tijdens de ontwerp- en bestekfase heeft Iv-Water ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning opgesteld en de vergunningenprocedure begeleid. Om de realisatie van deze nieuwe installatie te versnellen, heeft Iv-Water in de aanbestedingsfase ook het uitvoeringsontwerp voor de civiele installatie gemaakt.


De vraag?

Tijdens de uitvoeringsfase heeft Iv-Water op alle onderdelen ondersteuning gegeven. Denk hierbij aan projectmanagement, detaillering van civiele constructies, afstemming met leveranciers en de elektrotechniek & procesautomatisering.Functie

Verwissel naar functie