Monumentale rolbrug

Met ruim 100 jaar historie van robuust staal, indrukwekkende rijtuigen en stomende paardenkracht is De Rijtuigenloods een kroonjuweel van de industriële revolutie in Nederland. Begin 1900 werd in Amersfoort ‘De Wagenwerkplaats’ gebouwd; een groot terrein direct aan het spoor waar treinrijtuigen werden gebouwd en onderhouden. De Rijtuigenloods is één van de grotere loodsen op ‘De Wagenwerkplaats’ en had vroeger een bestemming als onderhoudsloods voor rijtuigen. Dit is nog steeds duidelijk terug te zien in de verschillende rails door de locatie, de takels aan het dak en de monumentale rolbrug op de parkeerplaats. Tegenwoordig vormen deze elementen de stille getuigen van een rijke historie tijdens tal van evenementen.

Hout en staal

Een stevige verbouwing heeft plaatsgevonden waarbij authentieke details bewaard en zichtbaar zijn gebleven. De stalen draagconstructie en het houten dak zijn kenmerkend voor de tijd en bij de verbouwing als uitgangspunt genomen voor de structuur en sfeer.

Intern spoor

Nog steeds ligt er een rails in de rijtuigenloods. Behalve dat dit een stukje geschiedenis is, is het ook noodzakelijk om de treinstellen in de loods te kunnen verplaatsten voor evenementen.

De Rijtuigenloods – NLingenieurs jubileum

Ontwerp

driehoek

Naar ontwerp

Bekijk hier hoe het is ontstaan, wat de uitdaging was en wat er mee is opgelost.

Wie heeft het gemaakt?

RAFT
In de herbestemming en exploitatie van de Rijtuigenloods heeft René Schers een aanzienlijke rol gehad. Hij was volledig verantwoordelijk voor het concept, de oprichting en exploitatie. Hij heeft nadien een aantal jaar gewerkt in de organisatie als managing director. Het implementeren van evenementen, food en foodservice in een unieke herbestemming heeft geleid tot een duurzame rendabele exploitatie tot op de dag van vandaag.


Hoe ziet het eruit?

Het terrein staat vol met kroonjuwelen van de industriële revolutie in Nederland, allemaal van de hand van de beroemde architect Dirk Margadant. In en om de Rijtuigenloods herinneren de originele spoorrails, de takels aan het dak en de monumentale rolbrug op de parkeerplaats nog aan een verleden vol robuust staal en stomende paardenkrachten.


Ontwerp

Verwissel naar ontwerp

De Rijtuigenloods – NLingenieurs jubileum

Functie

driehoek

Naar functie

Door op de knop te drukken kunt u wisselen van functie naar ontwerp.
kruisje

Wat was het probleem?

De Rijtuigenloods maakte onderdeel uit van de Wagenwerkplaats, een industrieel spoorcomplex waar vanaf 1904 decennialang rijtuigen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) en de NS onderhouden werden. De werkplaats werd in gebruik genomen op 1 maart 1904. Toen de NS eind 2000 de wagenwerkplaats buiten gebruik stelde, was de toekomst van het complex hoogst onzeker.


De vraag?

Nadat de functie van Rijtuigenloods in 2000 als onderdeel van de Wagenwerkplaats werd opgeheven diende een nieuwe bestemming voor het gebouw gevonden te worden. Vanaf 2004 staan de deuren van deze loods wagenwijd open voor evenementen. Deze locatie is geschikt voor evenementen van 200 tot 2000 personen. Inzetbaar voor onder meer een congres, symposium, modeshow, beurs of een feest. Klein of groot, alle belangrijke voorzieningen zijn aanwezig voor een geslaagd evenement, in uw exclusief gehuurde locatie. Overigens werd de loods in het verleden al gebruikt voor bijeenkomsten door de NS.


Wat was de uitdaging?

Toen de NS eind 2000 de wagenwerkplaats buiten gebruik stelde, was de toekomst van het complex hoogst onzeker. Aanvankelijk overheerste het denkbeeld om alles te slopen en nieuwe kantoren te bouwen. Maar al snel stortte de kantorenmarkt in en verdwenen de plannen in de ijskast. Enkele bestaande gebouwen werden verhuurd. Joke Sickmann, bewoonster van het Soesterkwartier, vormde een werkgroep ‘De Schone Slaapster’, die zich ging inzetten voor behoud van dit belangrijke industriële erfgoed en die pleitte voor een nieuwe ontwikkeling van het gebied die recht deed aan de cultuur-historische erfenis. In 2003 kwam de Stichting Industrieel Ergoed in de Stad Amersfoort (Siesta; spreek uit: Siësta) in actie voor het behoud van de werkplaats. Dat leidde ertoe dat de gemeente Amersfoort de Utrechtse Stichting Industrieel Erfgoed (USINE) een onderzoek liet doen. Hierin werd ook een eerste aanzet tot een cultuurhistorische waardebepaling opgenomen. Naar aanleiding van het rapport diende SIESTA bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een verzoek in tot plaatsing van het complex op de rijksmonumentenlijst.


Was is het vernuft?

Door diverse adviesbureaus is geadviseerd aan de evenementen locatie. Tegenwoordig wordt de locatie bekend om zijn ‘industriële looks’. Men is er goed in geslaagd om binnen dit kader een prettige locatie te creëren waarbij het verleden en heden elkaar ontmoeten.

Functie

Verwissel naar functie